Go to Top

cCHANGE Challenge: Tar du utfordringen?

12 personer, 12 endringer, 30 dager! Er det mennesket, teknologien eller samfunnsendringene som løser klimakrisen? Vi eksprimenterer med endring 16 mars - 14 april. Bli med!Read More

cCHANGE Challenge gir deg mulighet til å erfare endring, reflektere over hva som er vanskelig med å gjøre endringer og hvordan ting henger sammen, og ikke minst du får dele dine erfaringer med andre. Du inviteres til å utføre et personlig endringsprosjekt i 30 dager og til å dele dine erfaringer i korte tilbakemeldinger på en webside. Underveis får informasjon og veiledning. 11 andre personer gjør det samme. Endringsprosjektet går fra mandag 16. mars til tirsdag 14. april.

Hvorfor cCHANGE Challenge?
Dersom man skal kunne begrenes klimaendringer og andre miljøendringer så må det store og raske samfunnsendringer til, inkludert atferdsendring, teknologisk innovasjon, og politiske og økonomiske endringer. Utfordringen og nødvendige endringer er godt beskrevet i forskning, i utallige rapporter og nyhetssaker. Den store utfordringen er likevel å forstå hvordan vi som enkeltpersoner passer inn i dette bildet og hva som er sammenhengen mellom den enkeltes beslutninger og påvirkningskraft, og endringer i samfunnet.

Mange mener at det er individers adferd som må endres, som for eksempel å sortere søppel, eller sykle til jobben. Andre peker på systemendringer som flere sykkelveier, fjerning av subsidier til fossil energi, utvidelse av kollektivtilbudet og så videre. Men hva er forholdet mellom disse? Hvordan kan individer påvirke systemendringer?

Hva er cCHANGE Challenge?
I flere år har vi samlet erfaringer fra endringsprosjekter blant studenter på universitetet i Oslo. Hva som er interessant er ikke selve endringen, men diskusjonene disse endringsprosjektene starter blant venner, familie og medstudenter. Det er også interessant å se hvordan prosjektene påvirker deltagernes syn på endring og deres personlige involvering i endringsprosesser.

I cCHANGE Challenge blir du invitert til å ta på deg en selvvalgt utfordring, et eget endringsprosjekt, over en periode på 30 dager. Dette skal være en utfordring som er gjennomførbar, men som likevel representerer noe å strekke seg etter. Det er helt opp til deltageren selv å velge et endringsprosjekt. Her er noen eksempler som kan sette i gang prosessen:

  • jeg skal ikke spise kjøtt
  • jeg sykler til jobben hver dag
  • jeg kjører kollektivt istedenfor bil
  • jeg skal ikke bruke plastposer når jeg handler
  • jeg kjøper bare økologisk mat
  • jeg bruker 1 time på meg selv hver dag
  • jeg snakker med en ukjent person hver dag

Som deltager blir du fulgt tett opp både med informasjon før og under prosjektet. Hver mandag vil du motta noen spørsmål som skal inspirere til refleksjon. Når du i løpet av uken lever med ditt endringsprosjekt ønsker vi å høre fra deg: hvordan går det med prosjektet? hva er vanskelig? når går det lett? hva er reaksjonene fra andre? har ditt prosjekt en effekt på andre? hvilke endringer må til i samfunnet? etc.

For at dette skal være så enkelt som mulig så spør vi etter tilbakemeldinger på 30-80 ord på epost. Vi legger så denne tilbakemeldingen ut på din cchallenge side. Det er selvsagt fint om det følger bilder med tilbakemeldingen noen ganger. Når 30 dager har gått har du, sammen med de andre 11 deltagerne utført cCHANGE Challenge. Du er noen erfaringer rikere og noe har endret seg.

Her ser du hvordan det går med de som nå er inne i sin siste uke av cCHANGE Challenge (http://cchange.no/cchange-challenge-2-2/) og de som gjennomførte endringsprosjekter før jul i fjor (http://cchange.no/the-cchange-challenge/).

Ønsker du å delta?
Ta kontakt med Linda Sygna på epost: linda.sygna@nullcchange.no eller mobil 909 35 111 om du har lyst til å delta!