Go to Top

Workshop: Læreplaner 2020

I 2020 blir det endringer i læreplanene. Denne workshopen utforsker hvilke muligheter dette gir for å fokusere på bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap i den videregående skolen. Read More

Register here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv21HLtqswiXgYncJ5KJLC3OW0TJEpZAIt5Uc2Xlt_lB5L-g/viewform

Tid: 9:30 – 15:00, fredag 2. februar 2018
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo, 4. etasje, rom P1
Hvem: Tilpasset lærere og ledere i den videregående skolen, samt utdanningsledere

‘Bærekraftig utvikling’ og ‘demokrati og medborgerskap’ er blant temaområdene som får en framtredende plass i skolens læreplaner fra 2020. Tiden er kommet for å starte forberedelsene mot de endringene vi vet er på vei.

I denne workshopen vil vi ha fokus på innfallsvinkler som kan gi muligheter for dybdelæring innen temaområdene ‘bærekraftig utvikling’ og ‘demokrati og medborgerskap’. I fagfornyelsen vet vi at dette er blant de tverrfaglige temaene som vil bli vektlagt. Vi vil derfor ha fokus på tilnærminger som gir rom for faglig fordypning og refleksjon på tvers av fagene.

Klimaforsker og professor i samfunnsgeografi, Karen O’Brien ved Universitetet i Oslo, innleder dagen med et foredrag om klimaendringer og sosiale endringsprosesser. Workshopen vil presentere nye perspektiver på klimautfordringene og hvordan du som lærere kan hjelpe elevene å bli deltakende aktører i møte med noen av de utfordringene vi står overfor.

Under workshopen presenterer vi konkrete undervisningsopplegg. Disse kan du som lærer benytte i tilnærmingen til de fagovergripende temaene vi vet kommer i de nye læreplanene. Dette er erfaringsbaserte undervisningsopplegg som gir elevene muligheter til å analysere, løse problemer og reflektere over hvordan de selv kan delta aktivt for å skape en bærekraftig framtid.

Programmet for workshopen består av følgende tema:

  • Ny forskning om klima, bærekraftig utvikling og sosial endringsprosesser
  • Fagfornyelsen 2020: Læringsverktøy til bruk i tverrfaglig undervisning
  • Bærekraftig medborgerskap
  • Dybdelæring
  • Narrativer for en bærekraftig framtid

For mer informasjon kontakt Sigrun Brustad Nilsen (sigrun.nilsen@nullcchange.no)

Påmelding

Meld deg på her.
Pris: 1800 NOK (inkl. moms) for workshop deltagelse og lunsj.
Frist for påmelding: 29. januar 2018
Begrenset til 30 deltakere.

Om kursholderne

Karen O’Brien: Klimaforsker og professor ved Universitetet i Oslo Karen O´Brien har jobbet med klimaendringer i over 30 år og er en internasjonalt ledende ekspert på omstilling og klima. Hun er forfatter av mange bøker og vitenskapelige artikler. I 2007 fikk hun Nobels fredspris for sitt arbeid i FNs klimapanel. O´Brien er medgrunnlegger av cCHANGE og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Sigrun Brustad Nilsen: Faglærer i geografi, samfunnsfag og sosiologi/sosialantropologi, Frederik II videregående skole. Sigrun har erfaring med prosjektbasert/erfaringsbasert undervisning ved Miljøforsk og er i særdeleshet opptatt av å fremme arbeidet med miljørelaterte temaer på tvers av fag i den videregående skolen.

Elin Sæther: Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Elin forsker på utdanning for bærekraftig utvikling både innenfor lærerutdanninga og i samarbeid med videregående skoler.

Workshopen arrangeres med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.