Go to Top

Hear Karen at Klimafestivalen in Oslo

Under Klimafestivalen §112 vil Karen O'Brien snakke (in English) om hvilke rolle vi som enkeltindivider har i det grønneskiftet. Arrangementer er på Sentralen - 14:00, 28. jan 2018 - og er gratis og åpent for alle!Read More

Mange spør seg: Hva kan jeg gjøre for klima? Vel det er så mye: Du kan kaste mindre mat, du kan reise kollektivt eller du kan fly mindre. Etter hvert så er vi blitt ganske gode til å finne disse små og store endringene vi kan gjøre i egne liv. Men hva om vi ønsker å gjøre en større forskjell med våre handlinger? Hvordan gjør vi det og hvordan blir vi en større del av klimaløsningen.

Enkeltindivider betyr mye, men ikke alltid slik vi tror. Det største potensialet for endring skjer når folk føler at de har en kobling til andre mennesker og når deres ideer og handlinger får en betydning for andre. Gjennom historien er det mange eksempler hvor nettopp enkeltindivider har tent gnistene til endring. Hver enkelt av oss har dette potensialet. Det er når vi stiller spørsmålstegn ved det etablerte, deler historier, inspirer andre, skaper sosiale bevegelser og ser verden på nye måter at vi blir en større del av klimaløsningen!

I dette foredraget (under Klimafestivalen §112) vil Karen O´Brien snakke om hvilke rolle vi som enkeltindivider har i det grønne skiftet.

Når: 14:00 – 14:45, 28. jan 2018
Hvor: Vinterhagen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Arrangementer er gratis og åpent for alle! Foredraget er på engelsk. Meld deg på Facebook.

Om Karen O’Brien:
Klimaforsker og professor ved Universitetet i Oslo Karen O´Brien har jobbet med klimaendringer i over 30 år og er en internasjonalt ledende ekspert på omstilling og klima. Hun er forfatter av mange bøker og vitenskapelige artikler. I 2007 fikk hun Nobels fredspris for sitt arbeid i FNs klimapanel. O´Brien er medgrunnlegger av cCHANGE og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Back to News