Go to Top

Lofoten Watch cCHALLENGE

I 30 dager har Lofoten FHS utforsket hvordan de selv og samfunnet rundt dem reagerer på endring i en tid hvor endring er helt nødvendig.Read More
Bilde: Lofoten folkehøgskole

De siste tre ukene har elever og ansatte ved Lofoten Folkehøgskole fått muligheten til å utfordre seg selv og egne antakelser om endring og endringsprosesser. De har valgt å gå inn i kjernen av klimaproblemet, og utforsker hvordan vi som individ og samfunn kan få til den endringen som kreves for en bærekraftig verden.

Folkehøgskole er en spennende tid for mange; man har flyttet hjemmefra for første gang, fått mange nye venner og en helt ny hverdag. Dette kan være en stor trigger for å bli bevisst på egne vaner og antakelser, bli bedre kjent med seg selv og dermed også få en god mulighet for å gjøre endringer. Elever og ansatte ved Lofoten FHS har valgt å bli mer bevisst på hvilken type endring de ønsker, og med det har 86 elever og ansatte satt i gang sin cCHALLENGE!

cCHALLENGE – et forskningsbasert verktøy for endring

cCHALLENGE er et personlig endringsprosjekt hvor deltakerne velger seg ut én endring de skal eksperimentere med over 30 dager. I løpet av de 30 dagene vil de erfare og reflektere over hvordan en endringsprosess utfolder seg og få en ny forståelse for hvordan de selv kan være med å påvirke samfunnet rundt seg. Gjennom å dele refleksjoner og erfaringer med de andre deltakerne, og med familie og venner, vil de oppleve ringvirkningene én liten endring kan ha.

Bilde: Kick-start på Lofoten FHS med prof. Karen O’Brien. Bilde fra Lofoten Folkehøgskole

cCHALLENGE er et forskningsbasert verktøy utviklet av ledende forskere innen klimaendringer og bærekraftig transformasjon i Norge. I møte med klimaendringer er det mange som lurer på hvordan de selv passer inn i det store bildet: hva er sammenhengen mellom den enkeltes beslutninger, påvirkningskraft og endringer i samfunnet? Dette fins det mange ulike teorier på. I cCHALLENGE får folk selv oppleve og gjøre seg opp en mening om dette.

Et bærekraftprosjekt i Lofoten

Lofoten Folkehøgskole har lenge hatt et fokus på klima og miljø, og tilbyr elevene sine viktig kunnskap om bærekraft i tillegg til store naturopplevelser i Lofoten. Med ambisjoner om å gjøre sitt for å spare miljøet har de startet et eget bærekraftprosjekt de kaller Lofoten Watch. Gjennom prosjektet ønsker de å rette oppmerksomheten mot miljøtruslene verden står ovenfor, og hva som er mulig å gjøre lokalt for å bedre situasjonen. De forklarer det på sin nettside som at ”ved å tenke på bærekraft i hverdagen, blir det også mulig å endre eget levesett og vise andre mennesker gode eksempler på en smartere levemåte.” Det er nettopp dette cCHALLENGE kan bidra med.

Om hvorfor hun valgte å delta i cCHALLENGE skriver Pernille Landrø, elev ved Lofoten FHS: ”For min del handler det om å pushe seg litt ut av komfortsonen og bestemme seg for å ta endringen som en konkurranse mot seg selv. Jeg blir motivert av konkurransen mot meg selv, men også det faktum at de tingene jeg gjør blir mer effektive og energibesparende.” Vi kan alle gro fast i gamle vaner og mye av tiden i en hektisk hverdag tilbringer vi på autopilot. Kanskje har vi noen feilaktige antakelser om hva som er mulig å få til  av endring? Å presse seg selv til å utforske og eksperimentere kan være nettopp det man trenger for å bli mer bevisst i hverdagen.

Collage: Lofoten folkehøgskole

Hvordan endring skjer

Deltakerne fra Lofoten Folkehøgskole har vært både ambisiøse og kreative i sine valg av utfordringer. Aller mest populært har det vært å redusere vannforbruk ved å ta kortere dusjer og å redusere plastforbruk ved å ta med eget handlenett på butikken. Andre har valgt å bruke mer tid i naturen, lese mer, re-designe brukte klær og å ha et mer bærekraftig forhold til mat. I løpet av de siste tre ukene har de opplevd opp- og nedturer i sin cCHALLENGE, og fått ny innsikt i hvordan endring skjer.

Rektor ved Lofoten FHS, Brynjar Tollefsen, deler sin erfaring fra første uke med cCHALLENGE: ”Det er egentlig ganske forbløffende hvor sterke føringer mitt valg av utfordring har lagt for dagliglivet. Nå legger vi automatisk planer for flere middager framover, og i helga inkluderte vi også lunsjene i dette mønsteret. Og dette betyr ikke at vi legger begrensninger på matopplevelsene våre, bare at vi tenker annerledes.” Som flere andre har han valgt en utfordring som går på å ikke kaste mat. De siste tre ukene rapporterer han at han har blitt mer kreativ på kjøkkenet, men også at det kan være utfordrende å endre tankesettet.

Det er nemlig ikke alltid så lett å endre seg, noe lærer Elin Tyssedalstveit har erfart gjennom sin utfordring i å bruke økologiske produkter: ”Hjernen min er jo ikke pålogga,” skriver hun på sin cCHALLENGE-profil, ”eller (den) konsentrerer seg ihvertfall om andre ting. Det går på rein automatikk. Men på kvelden går det bra, da er det ro å få. Det er en liten vekker igrunn, om alle de små detaljene i livet som bare ruller og går.”

Bilde: Lofoten folkehøgskole

Ting er kanskje ikke helt som vi tror?

Én av elevene fikk i uke 3 en åpenbaring om sin utfordring: har det egentlig noe å si om vi dusjer i kaldt vann i Norge? Kommer ikke all oppvarming fra vannkraft i Norge og er dermed miljøvennlig? Dette er et godt spørsmål som kanskje har et annet svar enn man tror. Visste du for eksempel at energien vi bruker i Norge også kommer fra kull, gass og atomkraft? Dette er fordi vi er koblet på det Europeiske energimarkedet.

Når man eksperimenterer med endring kan man fort oppdage at ting ikke er helt slik som man tror når det gjelder hva som er bærekraftig, men også hvilken rolle enkeltmennesker spiller i det store klimabildet. Det er nettopp slike refleksjoner og tankeeksperiment som utforskes gjennom cCHALLENGE.

At individer og grupper velger å gå i seg selv og se sammenhengen mellom sitt eget liv, deres nærmiljø, samfunnet generelt og det store klimaproblemet er utrolig inspirerende, og vi følger spent med videre på hvordan det går med deltakerne fra Lofoten Watch cCHALLENGE.

Bilde: Anne Lovehed v/ Lofoten folkehøgskole

Dette prosjektet er en del av Klimakloke Folkehøgskoler i regi av Fremtiden i våre hender (FIVH). Lofoten Watch cCHALLENGE var ferdig lørdag 10. mars.

Back to News